Organisatieontwerp netbeheerder

Herontwerp topstructuur netbeheerder

Ontwerp organisatiestructuur netbeheerder op basis van missie en strategie. Veranderproces