Opstellen jaarplannen teams

Een juridische dienstverlener wilde de meerjarenstrategie graag vertalen naar jaarplannen voor de verschillende teams.

Met ieder team, waarvan het aantal leden varieerde van 10 tot 20, is een ‘heisessie’ gepland op een externe locatie. Elke sessie is samen met de betreffende partners en een aantal medewerkers uit het team voorbereid. Op basis van de strategische uitgangspunten en met behulp van verschillende werkvormen is per team gewerkt aan zowel persoonlijke als organistiedoelstellingen. Uiteindelijk zijn per team SMART-doelstellingen geformuleerd (consistent met de strategie), waaraan concrete acties op individueel niveau zijn gekoppeld.