Veranderplan voor accountantskantoor

De accountancy ligt onder een vergrootglas. De AFM publiceert regelmatig over (het gebrek aan) kwaliteit bij verschillende kantoren. Het vertrouwen in de beroepsgroep moet hersteld worden. De kantoren worden geacht maatregelen te treffen op het gebied van beheersing, gedrag & cultuur en intern toezicht. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat gerealiseerde veranderingen blijvend zijn?

Allereerst is met het bestuur en een aantal projectleiders een kwaliteitsvisie opgesteld. Je wilt geen ‘losse maatregelen’ treffen omdat het moet van de toezichthouder; je wilt vanuit eigen ambitie een aantal duurzame veranderingen realiseren in je organisatie. Vanuit de kwaliteitsvisie zijn prestatie-indicatoren en maatregelen gedefinieerd. Denk aan dilemmasessies over gewenst gedrag, de ontwikkeling van een gedragscode, het uitvoeren van oorzakenanalyses, het aanscherpen van het beloningsbeleid. Aan elke maatregel is een bestuurder en een projectleider gekoppeld. Voor iedere maatregel zijn het gewenste resultaat, de activiteiten en de deadlines vastgesteld. Tesamen vormt dit het overkoepelend veranderplan. Gedurende het traject komt het bestuur met vaste frequentie bijeen om de voortgang te bespreken. Waar nodig worden extra mensen en middelen vrijgemaakt om het gewenste resultaat te behalen. Op deze wijze wordt op gestructureerde wijze gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en het herstel van het vertrouwen in de beroepsgroep.

Lees het artikel dat ik met collega’s schreef over gedragsverandering in de accountancysector in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.