Rechtvaardig verandermanagement: een fair proces met eerlijke uitkomsten

Tja, rechtvaardigheid. Organisatieveranderingen pakken vaak niet voor iedereen goed uit. Zeker niet in de afgelopen jaren, waarin veel organisatieveranderingen zich het beste laten typeren als reorganisaties. Medewerkers vragen zich af of ze het veld moeten ruimen. En op welke wijze de organisatie dit bepaalt. Hoe rechtvaardig behandelt deze organisatie mij?

Rechtvaardigheid bij organisatieverandering

Bij de rechtvaardigheidsbeleving in organisaties is onderscheid te maken naar het proces (procedurele rechtvaardigheid) en de uitkomst (distributieve rechtvaardigheid). Het blijkt dat een rechtvaardig proces de uitkomsten beter verteerbaar maakt, zelfs als deze nadelig zijn voor de persoon ik kwestie. Dat is goed nieuws voor de manager met een lastige veranderopgave! Of ligt het toch wat genuanceerder?

“Rechtvaardig verandermanagement: een fair proces met eerlijke uitkomsten” verder lezen