Nieuwe strategie transportonderneming

Deze transportonderneming had (en heeft) een uitstekende marktpositie. Er dreigt echter nieuwe wetgeving, die het succes van deze onderneming kan ondermijnen. Het bestuur wilde slim inspelen op de contextuele veranderingen en voorbereid zijn op het ‘worst case scenario’. Ik heb hen mogen helpen bij het doordenken van de toekomstscenario’s en de daarvan afgeleide strategie voor de komende drie jaar.

In de eerste fase hebben we met het bestuur en het MT een aantal strategiedagen georganiseerd. Deze werden uitermate goed voorbereid met analyses van de markt en van de organisatie, zodat tijdens de strategiedagen op basis van feiten gediscussieerd kon worden over de toekomst. Op basis van de gewenste positie in deze toekomst, zijn op hoofdlijnen de stappen gedefinieerd die nodig zijn, rekening houden met de verschillende toekomstscenario’s. Dit (tussentijds) resultaat is getoetst tijdens consultatiesessies binnen de organisatie, waar iedereen zich voor kon inschrijven. Na enkele aanpassingen op basis van de reacties uit de consultatiesessies, is de strategie nader geconcretiseerd in een managementagenda met activiteiten, deadlines en verantwoordelijken.

Inmiddels gebruikt het bestuur de managementagenda om de prioriteiten scherp te houden en de beschikbare tijd en middelen gericht in te zetten. Elke maand wordt de voortgang besproken. En waar nodig wordt de strategie aangepast, op basis van nieuwe externe of interne ontwikkelingen.