Integere machtsuitoefening

Spraken we in de jaren zeventig nog over de ‘200 van Mertens’ als verwijzing naar de Nederlandse machtselite, nu speelt het machtsspel zich af op mondiale schaal. Waren het ooit de eigenaren van land en later productiemiddelen die de macht hadden, nu gaat het erom wie de data in handen heeft. Maakten tien jaar geleden banken en oliebedrijven nog de dienst uit op de beurs, nu zijn het de ‘Frightful Five’: Alphabet (Google’s moederbedrijf ), Amazon, Apple, Facebook en Microsoft.

“Integere machtsuitoefening” verder lezen

Sociaal ondernemen: doorbraak

Laatst vroeg ik een vakgenoot hoe zij de essentie van haar werk definieert. ‘Organisaties helpen om hun doelen succesvol te realiseren’, was haar antwoord.

Deze rolopvatting impliceert een dienende houding. Dat werkt prima, mits de doelen van de klantorganisatie overeenkomen met de persoonlijke waarden van de organisatieadviseur. Wat te doen als deze doelen en waarden verschillen?

“Sociaal ondernemen: doorbraak” verder lezen

Gig economy: geen banen, maar projecten

Met de aanhoudende groei van het aantal zzp’ers ontvouwt zich een gig economy, waarin tijdelijke inhuur de norm is. Banen maken plaats voor projecten: zelfstandige ondernemers vervangen vaste medewerkers. Digitale platforms versnellen dit proces door vraag en aanbod te matchen tegen lage transactiekosten. Individuele competenties worden gekoppeld aan specifieke eisen voor een project. Dit heeft niet alleen betrekking op commodities, zoals een taxirit via Uber. Het gaat ook verder dan de relatief eenvoudige klus voor de loodgieter via Werkspot. Met kwalitatief goede data van opdrachtgever en opdrachtnemer, gecombineerd met slimme algoritmes, zijn straks ook de organisatieadviseur, accountant en advocaat aan de beurt.

Gig economy vraagt zzp'ers en geen organisaties

‘The gig economy is the biggest change in the American workforce in over a century’. 
(Robert Reich, voormalig secretary of labor van de VS)

Wat betekent deze ontwikkeling voor de verhouding tussen mens, werk en organisatie in onze maatschappij? Heeft hedendaagse organisatie nog wel toegevoegde waarde in de gig economy? En hoe ziet een samenleving eruit waarin het ieder voor zich is?

“Gig economy: geen banen, maar projecten” verder lezen

Rechtvaardig verandermanagement: een fair proces met eerlijke uitkomsten

Tja, rechtvaardigheid. Organisatieveranderingen pakken vaak niet voor iedereen goed uit. Zeker niet in de afgelopen jaren, waarin veel organisatieveranderingen zich het beste laten typeren als reorganisaties. Medewerkers vragen zich af of ze het veld moeten ruimen. En op welke wijze de organisatie dit bepaalt. Hoe rechtvaardig behandelt deze organisatie mij?

Rechtvaardigheid bij organisatieverandering

Bij de rechtvaardigheidsbeleving in organisaties is onderscheid te maken naar het proces (procedurele rechtvaardigheid) en de uitkomst (distributieve rechtvaardigheid). Het blijkt dat een rechtvaardig proces de uitkomsten beter verteerbaar maakt, zelfs als deze nadelig zijn voor de persoon ik kwestie. Dat is goed nieuws voor de manager met een lastige veranderopgave! Of ligt het toch wat genuanceerder?

“Rechtvaardig verandermanagement: een fair proces met eerlijke uitkomsten” verder lezen

Vergadering: noodzakelijk kwaad of betekenisvolle ontmoeting?

‘Maandag en dinsdag zijn altijd verloren dagen, dan zit ik de hele dag in overleg’, zei mijn opdrachtgever. Komen wij nog wel aan ons echte werk toe? Aanhangers van Peter Drucker zullen zeggen van niet, want ‘Meetings are by definition a concession to a deficient organization. For one either meets or one works’. Anderen zien bijeenkomsten juist als de ruggengraat van de organisatie omdat daar betekenisgeving plaatsvindt. ‘Meetings embody the organization and give it some substance’, aldus Karl Weick. De waarheid ligt ongetwijfeld in het midden.

Er is genoeg informatie over effectief en efficiënt vergaderen. Wat mij opvalt is de aanname dat er nu eenmaal vergaderd moet worden. Ik zie veel bruikbare tips, maar zo lang het aantal vergaderingen toeneemt is het dweilen met de kraan open. Naar de vraag waarom wij überhaupt vergaderen is opvallend weinig onderzoek. Het standaardwerk van Schwartzman ‘The Meeting, Gatherings in Organizations and Communities dateert uit 1989. Inmiddels is de B.V. Nederland jaarlijks 60 miljard aan salarissen kwijt aan vergaderen. Waarom eigenlijk?

“Vergadering: noodzakelijk kwaad of betekenisvolle ontmoeting?” verder lezen